Perek, jogviták

Vitarendezéssel és peres képviselettel foglalkozó ügyvédeink rendszeresen adnak tanácsot a legnagyobb magyar piaci szereplőknek, elsősorban pénzintézeteknek különböző peres, választott bírósági és egyéb vitás ügyekben. Széleskörű tapasztalatokkal rendelkezünk mind a felperesi, mind az alperesi érdekek képviseletében. Minden esetben ügyfelünkkel egyeztetett, alapos jogi elemzésen alapuló pertaktikát követve látjuk el megbízásunkat.

Perjogi csoportunk szintén jelentős tapasztalattal rendelkezik a fizetésképtelenségi ügyekkel kapcsolatos tanácsadás területén. Mind a hazai, mind a határon átnyúló fizetésképtelenségi ügyek esetén legfőbb célunk, hogy a legösszetettebb ügyekben is olyan megoldást találjunk, amely a szigorú jogszabályi előírásoknak a lehető leghatékonyabban felel meg ügyfeleink szempontjából.  Az egyik hazai kereskedelmi bank workout csoportja számára irodánk ügyvédjei évekig nyújtott secondment jelleggel állandó tanácsadást, aminek köszönhetően széleskörű tapasztalatra tettünk szert hitelezői képviselettel kapcsolatos tanácsadásra és okiratszerkesztésre a legkülönbözőbb fizetésképtelenségi, peres és ne peres eljárásokban egyaránt.