TRANSZFERÁR ADATSZOLGÁLTATÁS 2023

TRANSZFERÁR ADATSZOLGÁLTATÁS 2023

Tisztelt Ügyfelünk!
 
Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a 2022. adóévtől bevezetett transzferár adatszolgáltatási kötelezettség következtében a társasági adó hatálya alá tartozó adózók a társasági adóbevallásukban a 2023. üzleti év vonatkozásában is kötelesek adatot szolgáltatni a kapcsolt vállalkozásokkal folytatott tranzakcióikról. Az elmúlt időszakban megjelent 2023. évi társasági adóbevallás nyomtatványnak (2329) megfelelően a transzferár adatszolgáltatás több új elemmel is bővült, melyeket a lentiekben foglaltunk össze az Önök részére.
 
  1. Transzferár adatszolgáltatási kötelezettség 2023. évi változásai
 
A transzferár adatszolgáltatás lapok struktúrájában a 2022. évhez képest nem történt változás, az adott ügyletre és annak szokásos piaci árára vonatkozó adatokat az ATP-01 lapon, míg a kapcsolt vállalkozásokra és az ügyleti összértékre vonatkozó adatokat az ATP-KV lapon kell továbbra is feltüntetni.
 
A 2329-es nyomtatvány ATP-01 lapján azonban a 2229-es nyomtatvány ATP-01 lapjához képest az alábbi két új adatot is fel kell tüntetni az adott ügyletre vonatkozóan.
 
  1. Az ügyletre vonatkozó összevonhatóság jelölése
 
A transzferár adatszolgáltatás során az adózóknak a 2023. évi társasági adóbevallásukban már jelölni kell, ha az ügyleti lapot összevont ügyletre vonatkozóan töltik ki. Az összevonás ténye mellett továbbá azt az információt is szükséges megadni, hogy az összevonás azonos ügyletekre/ügyletsorozatra vagy eltérő típusú, de szorosan összefüggő ügyletekre vonatkozik. Ezzel kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a 2023-ban kezdődő adóévtől kezdődően nem vonható össze a beszerzés a beszerzett anyagokból gyártott termékek értékesítésével, továbbá a ráfordításokat érintő ügylet az elsősorban bevételeket érintő ügylettel.
 
Amennyiben 2022-re vonatkozóan az adott ügylet szokásos piaci ára ellentétes irányú ügyletek összevonásával került meghatározásra, akkor a fentieknek megfelelően, 2023-ra vonatkozóan javasoljuk a módszerváltás megfontolását, és az ellentétes irányú ügyletek szokásos piaci árának külön-külön történő meghatározását.
 
  1. A tesztelt fél jelölése
 
A 2023. évi transzferár adatszolgáltatásban új elemként jelenik meg továbbá, hogy a viszonteladási árak módszerének, a költség-jövedelem módszernek vagy az ügyleti nettó nyereségen alapuló módszernek a választása esetén az adózónak jelölnie kell, hogy a szokásos piaci ár meghatározása során kit választott tesztelt félnek, azaz mely kapcsolt vállalkozás nyereségessége vonatkozásában került a szokásos piaci ár meghatározásra. Amennyiben a tesztelt fél nem a bevallást kitöltő adózó, hanem annak kapcsolt vállalkozása, akkor az adatszolgáltatás során azt is jelölni kell, hogy a tesztelt fél az adózó belföldi vagy külföldi kapcsolt vállalkozása, vagy a társasági adócsoport tagja.
 
  1. Az ügylet nyilvántartási kötelezettség alóli mentesülésének jelölése
 
Az ügylet nyilvántartási kötelezettség alóli mentesülésének jelölése nem új elem az ATP-01 lapon, azonban szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy míg a független féltől igénybevett szolgáltatás, termékértékesítés ellenértékének kapcsolt vállalkozás(ok) részére változatlan értékben történő átterhelésére (azaz hétköznapi néven költség-átterhelésre) vonatkozó ügyleteket a 2022-ben végződő adóévre vonatkozóan nem terhelte adatszolgáltatási kötelezettség, addig a 2023. üzleti évre vonatkozóan már ezekről az ügyletekről is, ugyan korlátozott mértékben, de adatot kell szolgáltatni a társasági adóbevallásban.
 
Az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó nyomtatvány fentiekben bemutatott kibővülése álláspontunk szerint nem okoz jelentős adminisztratív többlet terhet az adózók részére, tekintettel arra, hogy a fenti adatok a transzferár dokumentációban rendelkezésre kell, hogy álljanak. Tekintettel azonban arra, hogy a 2023. évi transzferár adatszolgáltatási kötelezettséget a társasági adóbevallás részeként, annak benyújtási határidejéig, azaz naptári éves adózók esetében 2024. május 31-ig teljesíteni kell, ezért a 2023. üzleti év tekintetében is kiemelt jelentőséggel fog bírni a transzferár dokumentáció határidőre történő elkészítése.
 
Megjegyezzük továbbá, hogy a fentiekben bemutatott módosítások a jövőben még inkább elősegíthetik az adózók ellenőrzésre történő kiválasztását. A transzferár adatszolgáltatási kötelezettség bevezetésének az egyik, nem titkolt célja az adóhatóság kockázatelemzési eszköztárának bővítése volt. A tesztelt fél adatszolgáltatásban való megjelölésével az adóhatóság már az eddiginél is pontosabb képet kaphat az adott kapcsolt ügylet vonatkozásában a belföldi adózónál vagy kapcsolt vállalkozásánál felmerülő kockázatokról, melynek köszönhetően a jövőben lehetősége nyílik az adózók adóellenőrzésre történő még célzottabb kiválasztására.
 
Amennyiben a 2023. évi transzferár adatszolgáltatás kitöltésével vagy a transzferár dokumentáció elkészítésével kapcsolatban bármilyen segítségre lenne szükségük, forduljanak hozzánk bizalommal! 
A Moore Global
A több mint 110 évvel ezelőtt egy londoni irodából induló Moore Global ma a világ egyik vezető tanácsadó és könyvvizsgáló hálózata. A világ több mint 100 országában jelenlévő hálózat több mint 600 független irodával rendelkezik, munkatársainak száma meghaladja a 30 ezer főt. A csoport árbevétele a legutóbbi pénzügyi év során meghaladta a 3 milliárd dollárt.

A Moore Global szolgáltatásai 2021 márciusától a hazai piacon is közvetlenül elérhetőek. A Moore Hungary már induláskor is csaknem 100 fős szakértői csapatával a tanácsadási szolgáltatások teljes körét kínálja az üzleti, pénzügyi, adó- és számviteli tanácsadás, illetve a könyvvizsgálat területén.

Gyorsan változó világunkban a Moore stratégiai iránymutatással és praktikus tanácsokkal támogatja ügyfeleit a bonyolult szabályozói és változó piaci környezet, valamint iparági adottságok átlátásában és megértésében, ezen keresztül pedig a legjobb megoldások megtalálásában. 
Kövessen minket a LinkedIn-en is további friss hírekért!