JÖN A KAMATJÖVEDELMEK UTÁNI SZOCHÓ

JÖN A KAMATJÖVEDELMEK UTÁNI SZOCHÓ

A Kormány 2023. július 1-től a kamatjövedelmek után 13 százalék szociális hozzájárulási adó (szocho) bevezetését rendelte el a 205/2023. (V. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) rendelkezéseitől eltérően a természetes személyt a vészhelyzet ideje alatt szocho fizetési kötelezettség terheli a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 65. §-a szerinti kamatjövedelme után.

Továbbra sem kell szocho-t fizetni az ingatlanalap befektetési jegyéből származó kamatjövedelem, valamint a magyar állampapír kamata (hozama) után sem, ahogy a TBSZ számla megtakarítása után fizetendő adóteher sem változik.

Az ingatlanalapra vonatkozó kivételszabályt a hivatkozott Kormányrendelet tartalmazza, míg az állampapír szocho mentessége az Szja tv. rendelkezéséből következik, ugyanis nem kell jövedelemként figyelembe venni – többek között – a magyar állam által kibocsátott, a lakosság mint befektetői célpiac részére forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból származó kamatjövedelmet.

Déjá vu érzés keríti az embert hatalmába, amikor a Magyar Közlönyben megjelent kamatra vonatkozó „új” adókötelezettséget értelmezi. Ez annak köszönhető, hogy korábban már találkozhattunk hasonló rendelkezéssel, mely anno az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvényben volt szabályozva.

Az új Kormányrendelet értelmében az szja adóalapot képező kamatjövedelmek után szocho-t kell fizetni, mint sok egyéb tőkejövedelem után. Azonban van egy lényeges különbség. Míg a Szocho tv. 1. § (5) bekezdés a)–d) pontjában említett jövedelmek (vállalkozásból kivont jövedelem, az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, az osztalék, vállalkozói osztalékalap, az árfolyamnyereségből származó jövedelem) után csak korlátozott adóalap figyelembevételével kell megfizetni a szocho-t, addig a megtakarítások kamatára ez a
minimálbér 24-szeresében meghatározott felső korlát nem vonatkozik.

Ennek következtében, ha a magánszemély pl. takarékbetét, vagy fizetési számla követelés egyenlege után, vagy a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott befektetési jegye után kamatjövedelmet realizál, akkor azután a 15 % szja mellett még további 13 % szocho-t is kell fizetnie, függetlenül attól, hogy más összevonás alá eső jövedelme és az egyéb tőkejövedelme együttvéve meghaladja-e az évi 5,568 millió forintot vagy sem.

Nem változik az a szabály, mely szerint a Szocho tv. 1. § (5) bekezdése szerinti jövedelem esetében adófizetésre kötelezett személynek a jövedelmet szerző természetes személy minősül. Valamint az a rendelkezés is alkalmazandó, hogy a kifizető az adót a természetes személytől levonja, és a juttatást követő hónap 12. napjáig fizeti meg és vallja be.

Nehezebb helyzetbe kerülnek azon magánszemélyek, akik külföldi pénzintézeteknél tartják megtakarításukat, mivel ez esetben a magánszemélynek kell minősíteni, hogy az adott hozam a magyar előírások alapján kamatnak minősül vagy sem. Ezt a minősítést tovább bonyolítja a jogszabály évközi módosítása.

A Szocho tv. 27. §-a értelmében a kamatjövedelem után a magánszemély Szja előleg megfizetésére ugyan nem kötelezett, azonban, ha a kamatjövedelme nem kifizetőtől érkezik, például azt a külföldi bank írja jóvá, akkor az adót a magánszemélynek kell a személyi jövedelemadó bevallásában a bevallásra előírt határidőig – vagyis az adóévet követő év május 20-ig – megállapítani, bevallani és megfizetni.

Figyelemmel arra, hogy a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba, szükséges volt átmeneti szabályokról is gondoskodni, mely első olvasatra elég bonyolultnak tűnik, de megfelel annak a követelménynek, hogy csak a hatálybalépést követően kötött ügyletekből, realizált jövedelmekből származó kamatjövedelem után kell szocho-t fizetni.

Ennek megfelelően, bármely hitelintézeti betét (takarékbetét), fizetési számla követelés egyenlege esetében a magánszemély és a pénzforgalmi szolgáltató között fennálló szerződés (ideértve az üzletszabályzatot, kamatfeltételeket is) alapján jóváírt és/vagy tőkésített kamat összegéből a szokásos piaci értéket meg nem haladó rész után csak a 2023. július 1-jét követő időszakra járó kamat után kell szocho-t fizetni.

A lekötött betétek esetében a 2023. június 30. napja után lekötött betét kamatát terheli szocho. Míg a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, a tőkepiacról szóló törvényben ilyenként meghatározott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kollektív befektetési értékpapír kamatjövedelme esetén a 2023. július 1-től megszerzett értékpapír kamatára vonatkozik a szocho kötelezettség.

Amennyiben a kamatjövedelem olyan vagyoni érték (pl. a nyereménybetétre kisorsolt tárgynyeremény, az értékpapír), amelyből az adó levonása nem lehetséges, adó alapja a vagyoni érték szokásos piaci értékének (a nyereményalapnak) 1,18-szorosa, mely után akkor fizetendő szocho, ha a kamatjövedelem a magánszemélyt teljes egészében az e rendelet hatálybalépését követő időszak kamatjövedelmeként illeti meg.

A biztosítói teljesítésből származó, az Szja tv. 1. § d) pontjában meghatározott kamatjövedelem esetén a hivatkozott Kormányrendelet hatálybalépésétől kötött biztosítási szerződés biztosítói teljesítésére kell szocho-t fizetni

A szövetkezeti kölcsönökkel összefüggésben fizetett kamatjövedelem esetén a 2023. július 1- jét követően nyújtott tagi kölcsön kamatára, hasonlóan az Szja tv. 1. § f) pontjában meghatározott kamatjövedelem esetén az ott említett jövedelemnek a teljesített feltételes jogszerzési időtartamnak az e rendelet hatálybalépését követő időszakkal arányos részére kell a szocho kötelezettséget megállapítani.

A Moore Hungary adócsapata sokéves szakmai tapasztalattal és széleskörű adózási ismeretekkel rendelkezik, így teljeskörűen tudjuk támogatni Önöket az üzletmenetük során felmerülő adózási kérdésekben. Forduljanak hozzánk bizalommal!


 
A Moore Global
A több mint 110 évvel ezelőtt egy londoni irodából induló Moore Global ma a világ egyik vezető tanácsadó és könyvvizsgáló hálózata. A világ több mint 100 országában jelenlévő hálózat több mint 600 független irodával rendelkezik, munkatársainak száma meghaladja a 30 ezer főt. A csoport árbevétele a legutóbbi pénzügyi év során meghaladta a 3 milliárd dollárt.

A Moore Global szolgáltatásai 2021 márciusától a hazai piacon is közvetlenül elérhetőek. A Moore Hungary már induláskor is csaknem 100 fős szakértői csapatával a tanácsadási szolgáltatások teljes körét kínálja az üzleti, pénzügyi, adó- és számviteli tanácsadás, illetve a könyvvizsgálat területén.

Gyorsan változó világunkban a Moore stratégiai iránymutatással és praktikus tanácsokkal támogatja ügyfeleit a bonyolult szabályozói és változó piaci környezet, valamint iparági adottságok átlátásában és megértésében, ezen keresztül pedig a legjobb megoldások megtalálásában.


 
További információ
Kocziha Andrea
tel: +36 30 699 5173
e-mail: 
andrea.kocziha@mooreglobal.hu 
Kövessen minket a LinkedIn-en is további friss hírekért!