MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE 2023

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE 2023

Tisztelt Ügyfelünk!
 
Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy 2023-ban jelentősen növekszik a munkába járással kapcsolatban a munkaadókat terhelő költség összege.
 
A növekedést egyrészt a közösségi közlekedéssel munkába járók bérlettérítésének emelkedése okozza, másrészt a gépjárművel munkába járó munkavállalók részére fizetendő térítés összege is a duplájára emelkedett az előző évhez viszonyítva, valamint a munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátja is emelkedett 41 760 forintról 47 820 forintra.
 
A munkába járás címén fizetett költségtérítéssel szemben igazolás nélkül elszámolható összeg a veszélyhelyzet ideje alatt kilométerenként 30 forint értékre emelkedett, így a nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt a bevételt, amelyet a munkáltató a munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti munkába járás esetén költségtérítés címén a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között és/vagy hazautazásra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 30 forint értékben fizet a munkavállaló részére. Amennyiben ezt az összeget a munkáltató nem tudja kigazdálkodni, továbbra is fennáll annak lehetősége, hogy a munkaadó a 30 forint 60%-át, azaz 18 forintot fizessen a munkavállalók részére.
 
A módosítás 2023. I. 28-án lépett hatályba, azzal, hogy a 30 Ft/km összeg már a januári utakra is kifizethető – akár utólag is – a korábbi 15 Ft/km helyett. Azonban, ha a munkaadó csak a kötelező összegű térítést fizeti, akkor a korábbi 9 forint kilométerenkénti térítés helyett a 30 Ft 60%-át, azaz 18 forintot köteles a munkavállaóknak téríteni, de ez a kötelezettség csak 2023. február 1-től lépett hatályba. Ez azt jelenti, hogy a kilométerenkénti 30 forintos költségtérítés a 2023. január 1-től megtett kilométerek után adható, de a minimum térítési kötelezettséget – azaz a 30 Ft 60%-át – az ezt választó munkaadóknak csak a 2023. február 1-től kezdődő munkába járás költségtérítésénél kötelező alkalmazniuk.
 
Figyelemmel arra, hogy a rendelet nem módosította az Szja törvény ide vonatkozó rendelkezését, várhatóan a veszélyhelyzet megszűnését követően az Szja törvény módosítására is sor fog kerülni.
Egyebekben a 39/2010. kormányrendelet előírásai nem változtak.
 
Emlékeztetésképpen a 18 Ft-ot, vagy a munkaadó döntése szerint a 30 Ft-ot abban az esetben köteles a munkaadó téríteni, ha
  1. a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés;
  2. a munkavállaló munkarendje miatt nem, vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést;
  3. ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását az Mt. 294. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt hozzátartozója biztosítja;
  4. a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van.
 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdésük lenne, forduljanak hozzánk bizalommal.


 
További információ
Kocziha Andrea
tel: +36 30 699 5173
e-mail:
andrea.kocziha@mooreglobal.hu

 
Kövessen minket a LinkedIn-en is további friss hírekért!