ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ / BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 2022/1.

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ / BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 2022/1.

Jelen tájékoztatónkban a 2022. évre vonatkozó, általunk legfontosabbnak vélt, bérszámfejtést érintő változásokat foglaltuk össze.

 
2022. évi minimálbér
2022. január 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló esetén a minimálbér 200.000 Ft/hónap, 45.980 Ft/hét, 9.200 Ft/nap, 1.150 Ft/óra.

A legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló esetén foglalkoztatott munkavállaló részére a garantált bérminimum 260.000 Ft/hónap, 59.780 Ft/hét, 11.960 Ft/nap, 1.495 Ft/óra

Ennek kapcsán szeretnénk kérni, hogy legyenek szívesek felülvizsgálni a munkavállalók részére meghatározott bérek összegét, melyeknek 2022. január 1-jétől legalább a fenti mértékkel kell megegyezniük.

A minimálbér változás hatására alkalmazandó összeghatárok:

 
Jogcím 2022 2021
rehabilitációs hozzájárulás összege 1.800.000 Ft/fő/év 1.449.000 Ft/fő/év
személyi kedvezmény adóalap csökkentő összege 66.700 Ft/hó 55.800 Ft/hó
járulékfizetés alsó határa 60.000 Ft/hó 48.300 Ft/hó
egyszerűsített foglalkoztatottnak minimálisan fizetendő 978 Ft/óra 819 Ft/óra
egyszerűsített foglalkoztatottnak minimálisan fizetendő, akit szakképzettéget igénylő munkakörben foglalkoztatnak 1.301 Ft/óra 1.095 Ft/óra
egyszerűsített foglalkoztatott napi mentesített keretösszege 11.960 Ft/nap 10.010 Ft/nap
egyszerűsített foglalkoztatott napi mentesített keretösszege szakképzettéget igénylő munkakör esetén 15.548 Ft/nap 13.091 Ft/nap
Egyszerűsített foglalkoztatás keretében az 1.000 Ft-os vagy 500 Ft-os közteher erejéig maximálisan kifizethető munkabér 18.400 Ft/nap/fő 14.820 Ft/nap/fő
egyes meghatározott juttatásként adható egyszeri csekély értékű ajándék maximum értéke 20.000 Ft 16.740 Ft
sportrendezvényre és kulturális eseményekre szóló belépőjegyek adómentes juttatásként nyújtható maximum összege 200.000 Ft/év 167.400 Ft/év
természetes személyek szociális hozzájárulási adófizetési felső határa 4.800.000 Ft 4.017.600 Ft
egészségügyi szolgáltatási járulék összege 8.400 Ft/hó,
280 Ft/nap
8.000 Ft/hó,
270 Ft/nap
GYED maximális összege bruttó 280.000 Ft/hó bruttó 234.360 Ft/hó
táppénz maximális napi alapja bruttó 13.333,33 Ft/naptári nap bruttó 11.160 Ft/naptári nap
keresetkorlát korhatár előtti ellátásban részesülők esetén 3.600.000 Ft/év 3.013.200 Ft/év

 
Munkáltatói közterhek
Szakképzési hozzájárulás
2022. január 1-től megszűnik a szakképzési hozzájárulás a szociális hozzájárulási adóba való beolvadással.

Szociális hozzájárulási adó
A szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. január 1-től összesen 13%.
A béren kívüli juttatások terhe 28% (15% SZJA + 13% szociális hozzájárulási adó), míg az egyes meghatározott juttatások teljes közterhe 33,04% (a juttatás 118%-a után 15% SZJA + 13% szociális hozzájárulási adó).

A szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye – a szakképzési hozzájárulás rendszerből történő kivezetése mellett szociális hozzájárulási adó kedvezményként vehető igénybe.

Aki a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel a Szakképzésről szóló törvény alapján szakképzési munkaszerződést, illetve a hallgatóval a Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján hallgatói munkaszerződést, gyakorlatigényes alapképzési szak esetében a felsőoktatási intézménnyel együttműködési megállapodást kötött normatív alapú kedvezményt vehet igénybe a szociális hozzájárulási adóból.

Kisvállalati adó
A KIVA mértéke 2022. január 1-től 11%-ról 10%-ra csökken. A bevételi értékhatár továbbra is 3 milliárd forint, a kilépési pedig 6 milliárd forint marad.
A béren kívüli juttatások terhe 25%, (15% SZJA + 10% KIVA) míg az egyes meghatározott juttatások teljes közterhe 27,7% (17,7% SZJA + 10% KIVA).

EKHO
A kifizetőt terhelő EKHO mértéke 2022. január 1-től 15,5% helyett 13%.

KATA
2022. január 1-től emelkedik a bejelentett kisadózót megillető társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátások alapja. A főállású kisadózók esetében 102.000 Ft-ról 108.000 Ft-ra, a magasabb összegű tételes adó fizetését vállaló kisadózók esetében 170.000 Ft-ról 179.000 Ft-ra.

Reprezentáció és üzleti ajándék
2022. január 1-től ismét szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli az Szja törvényben meghatározott reprezentáció és üzleti ajándék juttatásokat.


 
Adókedvezmények
25 év alattiak adómentessége
2022. január 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a 25 év alatti fiataloknak
Ez nem korlátlan alanyi adómentességet jelent, hanem azt, hogy a 25. életévét be nem töltött magánszemély egyes meghatározott (munkavégzéssel szerzett) jövedelmeire tekintettel, maximalizált összegű adóalapcsökkentő kedvezményt érvényesíthet.
Az adókedvezmény a tárgyévet megelőző július hónapban regisztrált bruttó átlagkereset szintjéig érvényesíthető. Ez 2021. júliusában 433 700 Ft volt. Az összeghatár nem az éves jövedelemre kell vetíteni, hanem a jogosultsági hónapok számának arányában kell számításba venni. Jogosultsági hónapok azok a hónapok, melyekben a fiatal a 25 életévét nem töltötte be.
A kedvezmény érvényesítése automatikusan történik, és utoljára abban a hónapban vehető igénybe, amikor a kedvezményezett betölti a 25. életévét. Így nyilatkozatot tenni csak azon érintetteknek szükséges, akik részben vagy egészben nem kérik a kedvezmény érvényesítését.
A kedvezményre jogosultak azok is, akik diákszövetkezeten keresztül vállalnak munkát.
A hatályos jogszabályok alapján érvényesíthető adókedvezmények sorrendje a következő:
 • négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
 • 25 év alatti fiatalok kedvezménye
 • személyi kedvezmény
 • első házasok kedvezménye
 • családi kedvezmény
Fontos kitétel azonban, hogy az első házasok kedvezményének érvényesítése kitolódik abban az esetben, ha az első házasok kedvezményére jogosult házaspár mindkét tagja 25 év alatti fiatal. Ekkor az első házasok adókedvezményét 25 éves koruk után vehetik igénybe, első jogosultsági hónapjuk az a hónap, amelyet megelőző hónapban a házastársak valamelyike a 25. életévét betölti, így a fenti kedvezményre már valamely házastárs nem jogosult.

A 2022. január 1. előtt megkötött házasságok esetében, ha a házastársak 2022. január 1. előtt megkezdték az első házas kedvezmény érvényesítését, ennek igénybevételét fel kell függeszteniük mindaddig, amíg a 25 év alatti fiatalok kedvezményét érvényesítik.

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
2022. január 1-től a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye érvényesítése érdekében nem kell évente új nyilatkozatot tenni, ha a magánszemély korábban már tett nyilatkozott, és olyan gyermekek után igényli a kedvezményt, akikre tekintettel a családi pótlékra való jogosultsága 12 éven keresztül fennállt.


 
SZÉP kártya
2022. január 1-től ismét az Szja. törvény szabályait kell alkalmazni a SZÉP kártya juttatásokra vonatkozóan.
 • Rekreációs keretösszeg
  • 450.000 Ft/év versenyszférában
  • 200.000 Ft/év közszférában
 • ​Alszámlák kedvezményes keretösszegei:
  • szálláshely zseb: 225 000 Ft/év
  • vendéglátás zseb: 150 000 Ft/év
  • szabadidő zseb: 75 000 Ft/év
 • Az alszámlák közötti átjárhatóság lehetősége, a 2021.12.24-én megjelent kormányrendelet alapján, 2022.12.31-ig marad elérhető. A kártyabirtokosok az egyes alszámlákon lévő összegeket egy másik alszámlánál meghatározott szolgáltatás ellenértékének megfizetésére is felhasználhatják.
 • 2022. február 1-től (jelenlegi jogszabályok alapján 2022. május 31-ig) a SZÉP kártya minden alszámláján lévő egyenleg (a 2022. évet megelőző feltöltések maradványösszegeit is beleértve) hideg élelmiszer vásárlásra is használható lesz azon üzletekben/üzletláncokban, amelyek elfogadóhelyi szerződést kötnek a SZÉP szolgáltatóval.
 • 2022. adóévre vonatkozóan az Szja törvény alapán az alszámlákra vonatkozó kereteket újra több juttatótól, együttvéve kell figyelembe venni.
Új szolgáltató
A piacon régi szereplőként ismert szolgáltató, az Edenred új típusú juttatási kártyát vezetett be 2022. január 15-től, az Edenred Ticket Restaurant SZÉP kártyát. A SZÉP kártya elfogadását és kibocsátását szabályozó kormányrendeletnek maradéktalanul megfelel, így az eddig ismert szolgáltatókon kívül az Edenred SZÉP kártyájára is kedvezményes adózással adható a munkavállalók részére az egyik legnépszerűbb juttatási elem. A kártya online igényelhető és aktiválható, az egyéb ügyintézési funkciók szintén ezen a csatornán érhetők el.


 
Adómentes juttatások
Céges kerékpár magáncélú használata
2022. január 1-től kiegészül az adómentes természetbeni juttatások köre a kifizető által biztosított – kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített – kerékpár magáncélú használatának lehetőségével. Nem alkalmazható tehát ez az adómentes juttatás például a rollerre, elektromos rollerre vagy más, közlekedésre használható kétkerekű eszközre.
A juttatás megvalósítható a cég tulajdonában álló, vagy bérelt, lízingelt, bármilyen más konstrukcióban a cég rendelkezésére álló kerékpár munkavállalónak történő használatba adásával, illetve a kerékpárhasználat megosztáson alapuló közösségi közlekedési szolgáltatáson keresztül is, ha a kerékpárt a kifizető nevére szóló számla alapján, igazoltan bérli a szolgáltatótól.
A magáncélra biztosított személygépkocsi-használathoz hasonlóan, ha a magánszemély bérli a kerékpárt, és a bérleti díjat a kifizető megtéríti, akkor a magánszemélynek nem a kerékpár használatát biztosítja, hanem támogatást ad ahhoz, hogy a szolgáltatást igénybe vegye, ezért ez a juttatás már nem tekinthető adómentesnek. A kerékpár a munkavállaló tulajdonába nem kerülhet.
A juttatás korlátlan összegben adható. TAO szempontjából a munkavállalók által használt kerékpárok cég általi vásárlása, és a céges kerékpárflották használattal, üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásai költségnek minősülnek.

Home office/távmunka költségtérítés
A távmunka költségtérítése bekerült az Szja törvénybe, így a veszélyhelyzettől függetlenül adómentes juttatásként biztosítható a munkavállalók részére a Munka Törvénykönyvének a távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő feltételekkel, a minimálbér munkanapokra arányos összegéig.
A távmunkában dolgozók így januártól akár havi 20 ezer forintot kaphatnak a feladataik ellátásával kapcsolatos költségekre (rezsi, internet, biztosítás stb.) A munkáltatónak jelenleg több lehetősége is van, hogy támogassa az eszközbeszerzést és elszámolási kötelezettség nélkül adjon költségtérítést a távmunkában dolgozó munkavállalóknak.
A számla ellenében történő költségtérítés korábban is adott volt az Szja törvény rendelkezései alapján.
A költségtérítések akár párhuzamosan is adhatóak. Ugyan az internet- és rezsiköltség számla ellenében csak a költségek arányosításával téríthető adómentesen, de a munkáltató egyszerre támogathatja az eszközbeszerzést és a minimálbér összegéig adómentes költségtérítést biztosíthat a távmunkában dolgozó munkavállalóinak.


 
Veszélyhelyzettel kapcsolatos információk
A 2021.12.15-én közétett 705/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítva a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletet a járványügyi készültséget 2022.06.17-ig meghosszabbította. A 2022.12.17-én elfogadott 2021. évi CXXX. törvény által módosított, a válsághelyzetre vonatkozó külön intézkedéseket részben tartalmazó, 2021. évi I. törvény 2022.05.31-ig marad érvényben.

Adófizetési könnyítések
A kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzeti foglalkoztatási támogatása a jelenlegi jogszabályok alapján 2022. június 30-ig marad érvényben.

NAV által biztosítható fizetés kedvezmények
A NAV által biztosítható rendkívüli fizetés kedvezmények 2021.december 1-től 2022. június 30-ig továbbra is igénybe vehetőek.
Az adózóknak egy alkalommal lehetőségük van pótlékmentesen 6 havi fizetési halasztást, vagy 12 havi részletfizetési lehetőséget kérni maximum 5 millió Ft adó összegre. Nem természetes személyek esetén az adózó adótartozását egy adónem tekintetében legfeljebb 20%, maximum 5 millió Ft összeghatárig van lehetőség mérsékelni - akár a levont adó- és járulékkötelezettségek tekintetében is.
 • A kérelem benyújtása során igazolni kell, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.
 • Mérséklés esetében pedig, azt, hogy tartozás kifizetése a veszélyhelyzetre visszavezethető okok miatt a vállalkozás veszélyeztetésével járna.
A könnyítések magánszemélyi szja-ra, illetve az áfa-csoportos és tao-csoportos adóalanyok tekintetében is igényelhetők. A kedvezményt kérelemre nyújthatja az adóhatóság.

A keresőképtelenség igazolása
A keresőképtelenség igazolására alkalmas nyomtatványt az orvos továbbra is kiadhatja elektronikus úton (e-mail) a beteg részére, aki azonos formában továbbíthatja azt a foglalkoztató részére a veszélyhelyzet ideje alatt.

Megváltozott munkaképességűekre vonatkozó eltérő szabályok
A 647/2021. kormányrendelet alapján, ha a megváltozott munkaképességűek ellátásaira jogosult személy ellátásra való jogosultságának felülvizsgálata 2020. december 5. és 2021. november 9. között lett volna esedékes, de ez a veszélyhelyzet okán elmaradt, úgy a felülvizsgálatot 2022. augusztus 31-ig folytatják le (az ellátott kérelme alapján, vagy egészségi állapot rosszabbodás vagy legalább 60 napi egybefüggő keresőképtelenség esetén 2022. január 9-ig). Az érintettek ellátásra való jogosultsága 2022. május 31-ig nem szüntethető meg.

Védőoltás felvételének előírása
Az 598/2021. (X. 28.) rendelet értelmében a cégek, vállalkozások és intézmények jogot kapnak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás felvételét a foglalkoztatottak számára, ha ezt szükségesnek látják az ott dolgozók biztonsága érdekében.


 
A jegybanki alapkamat mértéke
2021.12.15-től a jegybanki alapkamat mértéke 2,40%-ra emelkedett. A változás érinti pl. a munkáltató által nyújtott vállalati kölcsön minimum kamatmértékét.


Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen ügyféltájékoztatónk a 2022. január 10-én hatályos jogszabályok alapján készült.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése felmerül, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.