Bérszámfejtés


Vállalatunk számára rendkívül lényeges a precíz, megbízható bérszámfejtési szolgáltatás nyújtása folyamatosan alkalmazkodva a változó jogszabályi környezethez. Nagy hangsúlyt fektetünk az általunk végzett tevékenység minőségére, munkatársaink szakmai hozzáértésére, képzésére.
Portfoliónkban megtalálhatóak az alacsony létszámú, általános munkarendben foglalkoztató munkáltatók mellett a többszáz fős, egyenlőtlen munkaidőben, munkaidőkeret alkalmazását választó munkáltatók is.

Napi munkánk során az általánosnak mondható munkaviszony mellett nagyon változatos állományi összetétellel találkozunk, mint pl. a megbízási jogviszony vagy az atipikus foglalkoztatási formák.
Erős adó, munkaügyi, bérszámfejtési és tb ügyintézési ismeretekkel, sok éves tapasztalattal rendelkező munkacsoportunkból, dedikált, egykapus kapcsolattartót biztosítunk, akinek távolléte esetén gondoskodunk a helyettesítésről, a zavartalan munkafolyamatok biztosítása érdekében.
 
Bérszámfejtési szolgáltatásunk választása esetén az alábbi feladatok elvégzését vállaljuk többek között, a teljesség igénye nélkül:


 

Munkaügyi terület

 • A bérszámfejtés elvégzéséhez szükséges, illetve ügyfeleink által kért személyi-, és jogviszony adatok rögzítése, nyilvántartása, kezelése saját szoftverünkben, illetve kérés esetén az ügyfél szoftvere által
 • Jogviszonyok keletkezésével, módosításával és megszűnésével kapcsolatos feladatok ellátása
 • Jogszabályok által előírt adminisztrációs kötelezettségek teljesítése – megfelelő adattartalommal rendelkező nyilatkozatok biztosítása, nyilvántartások vezetése
 • A magánszemélyek nettó jövedelmét terhelő levonások kezelése, nyilvántartásba vétele, visszaigazolása, a határozatokban elrendelt levonások végrehajtása
 • Munkaidőkeret kezelése, kereten aluli/felüli órák elszámolása

 

Adóügyi terület

 • Az adójogszabályok által előírt adminisztrációs feladatok ellátása (nyilatkoztatás, szükséges igazolások kiadása)
 • A magánszemélyeknek juttatott bevételek adóügyi besorolása
 • Évzárással kapcsolatos feladatok ellátása – éves igazolások elkészítése, segítségnyújtás az igazolások hitelesítésében és kiadásában
 • Közreműködés a magánszemélyek éves személyi jövedelemadó bevallásának elkészítésében
 • Segítségnyújtás Szja-bevallási tervezet kiegészítésében, módosításában, jóváhagyásában
 • Lehetőségek feltárása a munkavállalói és munkáltatói adókedvezmények igénybevételére, az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása (nyilatkozatok/jogosultsági feltételek ellenőrzése, határidők nyomon követése)
 • Hatósági ellenőrzés során rendelkezésre állás és kompetens képviselet biztosítása

 

Társadalombiztosítási terület

 • Teljes körű tb ügyintézés keretében a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások igényléséhez szükséges adatszolgáltatások elkészítése, az azok benyújtásához szükséges dokumentumok bekérése, az adatszolgáltatások határidőre történő benyújtása az illetékes hatóság részére (kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztató esetében)
 • TB kifizetőhely működtetés és kifizetőhelyi ügyintézés:
  • Társadalombiztosítási kifizetőhely létesítésével kapcsolatos teljeskörű adminisztráció
  • Működtetéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek biztosítása
  • Pénzbeli egészségbiztosítási ellátások igénybevételéhez szükséges jogosultságok megállapítása, ellátások jogcímének és összegének meghatározása, adminisztratív feladatok végrehajtása, határozatok meghozatala
  • Közvetlen kapcsolattartás az ellátásban részesülő inaktív magánszemélyekkel (keresőképtelen állományban lévők / kismamák)
  • Személyre szabott tájékoztatás az ellátások igénybevételével kapcsolatban
  • Kormányhivatali ellenőrzés lebonyolítása, ellenőrzésfordulók követése

 

Riportok/Adatszolgáltatások teljesítése

 • Adatszolgáltatás az ügyfelek felé (igényeiknek megfelelő kimutatások, összesítések készítése)
 • Adatszolgáltatás más üzletágak részére: Pl. könyvelő, könyvvizsgáló felé (bérfeladás, adategyeztetés)
 • Adatszolgáltatás hivatalos szervek felé: a rendszeresített nyomtatványokon a jogszabály által előírt tartalommal:
  • adóhatóság felé (havi/éves/negyedéves/eseti bevallások, bejelentések)
  • társadalombiztosítási szerv felé (ellátások elszámolása, egészségbiztosítási statisztikai jelentések)
  • KSH felé: (adatszolgáltatási naplóban szereplő KSH jelentések elkészítése, feltöltése a KSH-ELEKTRA rendszerbe)
 • Tájékoztatás a személyi kifizetésekkel kapcsolatosan fizetendő bérekről, juttatásokról, költségtérítésekről, továbbá a fizetendő adókról, tb-, és egyéb járulékokról
 • Utalási fájl készítése a bérek, juttatások, költségtérítések, adók, járulékok utalásához
 • Főkönyvi feladási fájl készítése a könyvelés részére a személyi kifizetésekről, juttatásokról, költségtérítésekről
 • Jogszabályok által előírt bejelentési- és adminisztrációs kötelezettségek teljesítése a magánszemélyek jogviszonyának kezdetekor, módosításakor, illetve annak megszűnésekor.
 
 

Egyéb bérügyi szolgáltatásaink

 • SharePoint felület biztosítása – ügyfeleinkkel közös webes felületünk alkalmas az érzékeny bér-és személyi adatok küldésére és fogadására, illetve ideiglenes tárolására titkosított módon, a GDPR és az ISO szabvány előírásait figyelembe véve.
 • Online bérszámfejtés – megfelelő megoldásunk lehet ügyfeleink számára, amennyiben bérszámfejtési adataikat elektronikusan kezelik. Ebben az esetben a bérszámfejtéshez szükséges adatszolgáltatás saját mintadokumentumaink alapján történik. Az adatok automatikus fogadását, feldolgozását, a bérszámfejtés ellenőrzését követően előállítjuk a szükséges riportokat és feltöltjük portálunkra. Ily módon online elérhetőek teljes körűen az ügyfél igényeinek megfelelő információk. Legyen szó a bérjegyzékekről (összes magánszemélyre vonatkozóan, egy dokumentumban), egyedi riportokról, adóhatósági bejelentésekről és bevallásokról a feltöltést igazoló nyugtákkal, vagy akár az évzárási dokumentumokról.
 • A hozzáférési jogok korlátozhatóak, amennyiben nem szeretnének minden felhasználónak teljeskörű fel-, illetve letöltési jogosultságot biztosítani.
 • Fentieken túl feltöltésre kerülnek a szükséges mintadokumentumaink (nyilatkozatok, kérelmek), amelyek folyamatosan elérhetőek a portálunkon.
 • Cafeteria: cafeteria rendszer kialakításával, üzemeltetésével támogatjuk ügyfeleinket.
 • Vállaljuk a szükséges szabályzatok, dokumentációk elkészítését, illetve elvégezzük a szükséges adminisztrációs feladatokat.
 • Kihelyezett bérszámfejtés: a budapesti irodában történő munkavégzés mellett igény esetén az ügyfél által megadott helyszínen végezzük el tevékenységünket.
 • Ügyfél kiválasztott részegységeinek bérszámfejtése: valamilyen kiválasztási szempont alapján adott csoportba tartozó magánszemélyek, pl. vezetők, bérbeadó magánszemélyek bérszámfejtését is vállaljuk. A kiválasztott csoportra vonatkozó riportjaink, adatszolgáltatásaink összeolvaszthatóak a másik szolgáltató adataival.
 • Audit: Bér-, és/vagy TB auditjaink során előre meghatározott ellenőrzési terv alapján végezzük az auditálást. Észrevételeinket, javaslatainkat tartalmazó riportunkat az auditot követően prezentáljuk a kijelölt személyek részére.
 • TB kifizetőhelyi feladatok ellátása: szükséges végzettség, illetve tapasztalat hiányában sok bérszámfejtő nem lát el tb kifizetőhelyi feladatokat, így ezen feladatok átvállalásával tudjuk támogatni megbízóinkat. A kifizetőhely indításától kezdve, a kifizetőhelyi feladatok ellátásán át az időszakos ellenőrzések lefolytatásáig.
 • Távollét nyilvántartó rendszer: a távollétek kezelését, szabadságok kiírását és engedélyeztetését, valamint a havi jelenléti ív funkciókat betöltő szoftverünk bármilyen eszközről (számítógépről/telefonról) egységesen használható.
 • Hozzáférés biztosítása bérszámfejtő szoftverünkhöz: kérésre olvasási jogosultsággal, illetve korlátozott szerkesztési jogosultsággal hozzáférést biztosítunk az ügyfeleink által kijelölt kollégák részére, bizonyos felhasználói felületek és lekérdezések eléréséhez.
 • Banki utalások rögzítése: banki jogosultság biztosítása esetén gondoskodunk a különböző kifizetések, költségtérítések, juttatások (pl. SZÉP kártya), illetve az adók és járulékok banki rendszerben történő rögzítéséről.
 • Onsite/online helpdesk/tanácsadás: segítséget nyújtunk felmerülő szakmai kérdések megválaszolásában cégek, illetve magánszemélyek megkeresése esetén.
 • HR adminisztráció ellátása / támogatása: kérés esetén HR feladatok elvégzésében veszünk részt. Az ügyfelek sablonjai alapján munkaszerződéseket, munkaszerződés módosításokat, munkaköri leírásokat készítünk, vagy akár támogatjuk a HR-es kollégák munkáját igazolások kiosztásakor.
 • Automatizált riport készítés: a KULCS-Bér program felhasználóit támogatjuk az általuk használt egyedi tartalmú és formátumú riportok automatizált lekérdezésével. Fejlesztő kollégáink a rendelkezésre álló, bérprogramból lekérhető adatokból készítik el az általában havonta ismétlődő lekérdezéseket.

Kapcsolat