TRANSZFERÁR ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG, SZIGORODÓ TRANSZFERÁR SZABÁLYOK

TRANSZFERÁR ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG, SZIGORODÓ TRANSZFERÁR SZABÁLYOK

Jelen ügyféltájékoztatónk keretében egy nemrég hatályba lépett változásra szeretnénk felhívni a figyelmüket, melynek értelmében új transzferár adatszolgáltatási kötelezettségre kell felkészülniük a vállalkozásoknak. Az adatszolgáltatási kötelezettség bevezetése mellett szigorodnak a transzferár nyilvántartásokkal kapcsolatos szakmai elvárások, és jelentősen emelkednek a mulasztási bírságok, mely az utóbbi évek legjelentősebb változásait eredményezi a transzferárak területén.

A kapcsolt vállalkozások között folytatott ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség már 2022. nyarán bekerült a társasági adó törvény rendelkezései közé, részletes szabályai azonban csak a 2022. december 28-án megjelent, a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017 (X.18.) NGM rendelet (’TP rendelet’) módosításáról szóló 27/2022. (XII.28.) PM rendelettel kerültek kihirdetésre.

Az alábbiakban röviden ismertetjük a transzferár adatszolgáltatási kötelezettség szabályait, illetve a kapcsolódó változtatásokat és határidőket.

Transzferár adatszolgáltatási kötelezettség a társasági adóbevallásban

Az új adatszolgáltatási kötelezettség keretében az adózóknak a társasági adóbevallásuk részeként, a társasági adóbevallás benyújtására előírt határidőig, adatot kell szolgáltatniuk a szokásos piaci ár meghatározásáról. Az adatszolgáltatási kötelezettség bevezetése nem érinti az adózók transzferár nyilvántartási kötelezettségét, a transzferár nyilvántartásokat továbbra is, a korábbiakhoz hasonlóan, - illetve a módosított TP rendelet új előírásait is figyelembe véve - kell elkészíteniük a vállalkozásoknak.

A 2022 nyarán bevezetett szabályoknak megfelelően az adatszolgáltatási kötelezettség elsőként a 2022. december 31-e után benyújtandó társasági adóbevallásokra terjed ki, melynek következtében a naptári éves adózóknak már a 2022. adóévről benyújtott bevallásukban – azaz legkésőbb 2023. május 31-ig – teljesíteniük kell majd az új adatszolgáltatási kötelezettséget.

A társasági adóbevallás új, az adatszolgáltatási kötelezettséget is tartalmazó nyomtatvány verziója még nem jelent meg a Nemzeti Adó- és Vámhatóság (’NAV’) honlapján, azonban a TP rendelet módosított szabályai alapján az adózóknak a következő adatokat kell majd a társasági adóbevallásukban az egyes kapcsolt vállalkozásokkal kötött ügyletekre vonatkozóan, ügyletenként feltüntetniük:
  • az ügyletben érintett kapcsolt felek adatai (adószám, nyilvántartási szám, illetőség tagállama);
  • az ügylet jellegének megnevezése a módosított TP rendelet 53 elemű felsorolásából;
  • az ügyletre legjellemzőbb TEÁOR kód (ha értelmezhető);
  • az ügylet során a felek között a tárgyévben ténylegesen elszámolt nettó – forintban meghatározott – ellenérték, melyet kapcsolt felenkénti bontásban kell meghatározni;
  • a szokásos piaci ártól eltérő ár alkalmazása során végzett társasági adóalap-módosítás előjelhelyes összege kapcsolt felenkénti bontásban;
  • illetve a szokásos piaci ár megállapítására kiválasztott transzferárazási módszer megnevezése.
  • A fentieken túl a választott módszertől függően az adatszolgáltatásnak ügyletenként tartalmaznia kell a választott jövedelmezőségi mutató megnevezését, annak szokásos piaci értékét vagy tartományát, illetve az ügyleten a tesztelt fél által az adóévben ténylegesen elért jövedelmezőségi mutató értékét.
Tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségben foglalt adatok megadásához szükséges a funkcióelemzés, illetve az ügylet karakterizációjának az elvégzése, továbbá az összehasonlító, úgynevezett benchmarking tanulmány elkészítése, ezért a jövőben kiemelt jelentőséggel fog bírni, hogy az adott ügyletre vonatkozóan a szokásos piaci ár legkésőbb a társasági adóbevallás benyújtásáig meghatározásra kerüljön.

Az adatszolgáltatási kötelezettség alapvetően azokra a kapcsolt vállalkozásokkal kötött ügyletekre vonatkozik, melyeket transzferár nyilvántartási kötelezettség is terhel. Kedvező változás, hogy a módosított TP rendelet értelmében 50 millió forintról 100 millió forintra emelkedik az az ügyleti értékhatár, amely alatt nem szükséges dokumentációt készíteni, így az éves szinten 100 millió forintot meg nem haladó értékű ügyleteket főszabály szerint adatszolgáltatási kötelezettség sem terheli. A módosított rendelkezés már a 2022-ben kezdődő adóévre is alkalmazható.

Megjegyezzük azonban, hogy bizonyos, az ügyleti értékhatártól eltérő egyéb ok miatt a transzferár nyilvántartási kötelezettség alól mentesülő ügyleteket (pl. független féltől vásárolt szolgáltatások költségeinek változatlan áron történő átterhelése) is terhel adatszolgáltatási kötelezettség, azonban ezen ügyletek esetében az adatszolgáltatási kötelezettség csökkentett adattartalomra vonatkozik.

Transzferár dokumentációs kötelezettséget érintő változások

A TP rendelet módosítása több ponton érintette a transzferár nyilvántartási kötelezettséget is.

Az ügyleti értékhatár fentiekben említett módosítása mellett módosultak például az ügyletek összevonhatóságára vonatkozó szabályok is, melynek értelmében a 2023-ban kezdődő adóévben folytatott ügyletek dokumentálása során az ellentétes irányú ügyletek már nem lesznek összevonhatóak.

Fontos változás továbbá, hogy a 2023-ban kezdődő adóévről készített transzferár nyilvántartásban már részletesen be kell majd mutatni, hogy a szokásos piaci ár megállapítására választott módszer alkalmazása során felhasznált pénzügyi adatok hogyan köthetők az adózó számviteli információs rendszeréhez, így különösen a beszámolóban foglalt adatokhoz, a főkönyvi számlákhoz, a költséghelyekhez, a költségviselőkhöz, a profitcentrumokhoz vagy a munkaszámokhoz, továbbá – adott esetben – be kell mutatni a költségek több fél közötti felosztásának módját, a felosztási kulcsokat is.

Milyen változásokat okoznak az új szabályok a gyakorlatban?

Az új adatszolgáltatási kötelezettség bevezetése miatt a korábbi évekhez képest elengedhetetlen lesz, hogy a cégcsoportok ne csak az adóév végén, hanem folyamatosan foglalkozzanak a transzferárakkal. Amennyiben a vállalkozás nem így jár el, kiteszi magát a mulasztási bírság, valamint az adóhatósági kiválasztás nagyobb kockázatának.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a nyári adótörvény módosítások eredményeképpen a transzferárnyilvántartási kötelezettség megsértése esetén kiszabható mulasztási bírság maximuma az eddigi összeg több, mint duplájára, ügyletenként 2 millió forintról 5 millió forintra, ismételt jogsértés esetén 4 millió forintról 10 millió forintra emelkedett.

Az új adatszolgáltatás nem titkolt célja, hogy jelentős változásokat és szigorításokat léptessen életbe a transzferárazás ellenőrzésének területén, ezzel is nagyobb teret biztosítva a NAV számára a transzferárakkal kapcsolatos kockázatelemzéshez. Könnyen elérhetővé válnak a hasonló iparágakban működő vállalkozások, ezzel is nagyobb teret adva a pontosabb és szigorúbb transzferár ellenőrzésnek.

A Moore Hungary Tax Advisory Kft. adózási szakemberei készséggel segítenek az új kötelezettségekre történő felkészülés kapcsán, keressenek minket bizalommal.


 
A Moore Global
A több mint 110 évvel ezelőtt egy londoni irodából induló Moore Global ma a világ egyik vezető tanácsadó és könyvvizsgáló hálózata. A világ több mint 100 országában jelenlévő hálózat több mint 600 független irodával rendelkezik, munkatársainak száma meghaladja a 30 ezer főt. A csoport árbevétele a legutóbbi pénzügyi év során meghaladta a 3 milliárd dollárt.

A Moore Global szolgáltatásai 2021 márciusától a hazai piacon is közvetlenül elérhetőek. A Moore Hungary már induláskor is csaknem 100 fős szakértői csapatával a tanácsadási szolgáltatások teljes körét kínálja az üzleti, pénzügyi, adó- és számviteli tanácsadás, illetve a könyvvizsgálat területén.

Gyorsan változó világunkban a Moore stratégiai iránymutatással és praktikus tanácsokkal támogatja ügyfeleit a bonyolult szabályozói és változó piaci környezet, valamint iparági adottságok átlátásában és megértésében, ezen keresztül pedig a legjobb megoldások megtalálásában.


 
További információ
Kocziha Andrea
tel: +36 30 699 5173
e-mail:
andrea.kocziha@mooreglobal.hu