ADÓFIZETÉS DEVIZÁBAN

ADÓFIZETÉS DEVIZÁBAN

Jelen ügyféltájékoztatónk keretében egy nemrégiben hatályba lépett változásra szeretnénk felhívni a figyelmüket, melynek keretében lehetőség nyílik a társasági adó és a helyi iparűzési adó kötelezettség euróban vagy amerikai dollárban történő megfizetésére.

Az adófizetés devizanemének megváltoztatása a könyvvezetés devizanemétől függetlenül választható, ezért a könyveiket devizában vezető vállalkozások mellett érdemes azon vállalkozásoknak is átgondolnia ezen kedvező lehetőség alkalmazását, melyek a könyveiket ugyan forintban vezetik, de bevételük jelentős része devizában folyik be, illetve nagy összegű deviza tranzakciókat folytatnak.

Az alábbiakban röviden ismertetjük a devizában történő adófizetés igénylésének főbb szabályait, illetve a kapcsolódó határidőket.


Társasági adó fizetés euróban vagy amerikai dollárban

A társasági adó devizában történő megfizetéséről szóló 298/2022. (VIII. 9.) Kormányrendelet előírásai alapján az adózóknak lehetőségük van a 2022. szeptember 30-át követően kezdődő adóév tekintetében a társasági adó, illetve adóelőleg fizetési kötelezettségüket euróban vagy amerikai dollárban teljesíteni.

Az adófizetés devizanemének megváltoztatására irányuló szándékot az adóév első napját megelőző hónap első napjáig kell a Nemzeti Adó- és Vámhatóság (’NAV’) részére a ’T201-es nyomtatványon bejelenteni. A határidő jogvesztő, a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

Tehát amennyiben például egy naptári éves adózó 2023. január 1-jétől kezdődően a társasági adófizetési kötelezettségét euróban szeretné teljesíteni, akkor az erre vonatkozó bejelentését 2022. december 1-ig kell megtennie. A bejelentés módosítására (másik devizára való áttérés, illetve a bejelentés visszavonása) az adóév végéig van lehetőség, szintén a ’T201-es nyomtatvány benyújtásával, a módosítás pedig a következő adóév első napjától hatályos.

Amennyiben az adózó élt az euróban vagy amerikai dollárban történő adófizetés választási lehetőségével, és az erre irányuló szándékát határidőben bejelentette a NAV felé, akkor a következő adóévre vonatkozóan esedékes társasági adó és adóelőleg fizetési kötelezettségeit a bejelentésének megfelelő devizanemben köteles a Magyar Államkincstár által e célból vezetett - a NAV honlapján már elérhető -, deviza adófizetésre nyitott számlára történő átutalással megfizetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy tekintettel arra, hogy a választás a következő adóév tekintetében megállapított és bevallott adókötelezettségekre vonatkozik, ezért naptári éves adózók esetében elsőként a 2023. évi társasági adóelőlegek teljesíthetőek devizában, azonban a 2023. május 31-ig befizetendő 2022. évi társasági adó fizetési kötelezettséget még forintban kell teljesíteni.

Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni továbbá, hogy a társasági adókötelezettséget, a könyvvezetés, illetve adófizetés pénznemétől függetlenül, továbbra is forintban kell meghatározni, és ezt a forintban meghatározott adókötelezettséget alapul véve kell a társasági adó fizetési kötelezettséget a lentiekben részletezett árfolyam alkalmazásával a választott deviza összegben teljesíteni.

Az adózó által utalt euró- vagy amerikai dollár összeg az utalással érintett bankszámla megterhelésének napja szerinti, a Magyar Nemzeti Bank által e napra közzétett árfolyammal számított forintösszegben kerül jóváírásra az adózó adószámláján. Ugyanakkor, a NAV az adószámlán nyilvántartott adatokról előállított kivonaton, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés euró- vagy amerikai dollár összegét és devizanemét, az alkalmazott átváltási árfolyamot, valamint az elszámolt forintösszeget is.


Helyi iparűzési adó fizetés euróban vagy amerikai dollárban

A helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Kormány rendelet rendelkezései alapján a helyi iparűzési adó euróban vagy amerikai dollárban történő megfizetésének lehetősége elsőként a 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség tekintetében választható. Tehát, a társasági adó devizában történő megfizetésére vonatkozó szabályokkal ellentétben, a 2023. évi előlegek mellett már a 2023. május 31-ig fizetendő, 2022. évi helyi iparűzési adó kötelezettség esetében is lehetőség van az adókötelezettség euróban vagy amerikai dollárban történő megfizetésére.

A hivatkozott Kormányrendelet a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetését nem köti előzetes bejelentési kötelezettséghez. Az adózó által euróban vagy amerikai dollárban utalt összeg a beérkezésekor érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon számított forintösszegben kerül az illetékes helyi önkormányzat vagy a NAV helyi iparűzési adó beszedési számlájára átutalásra. Megjegyezzük, hogy az egyes önkormányzatok, illetve a NAV jelen tájékoztatónk megjelenésekor nem tették még közzé a helyi iparűzési adó kötelezettség devizában történő megfizetésére szolgáló számlaszámokat.

Az illetékes adóhatóság az adószámlán nyilvántartott adatokról előállított kivonaton, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az átváltás árfolyamát és az elszámolt forintösszeget is.

Összegezve a fentiekben leírtakat, a jelenlegi gazdasági helyzetben a társasági adó és a helyi iparűzési adó euróban, illetve amerikai dollárban való megfizetése kedvező lehetőség lehet azon vállalkozások részére, melyek könyveiket forinttól eltérő devizában vezetik, illetve amelyek bevételük nagy részét devizában realizálják. Ugyanakkor, az adófizetés devizában történő teljesítése további számviteli és adózási kérdéseket is felvethet, főként azon vállalkozások számára, akik a könyveiket magyar forintban vezetik, illetve több olyan gyakorlati kérdés is felmerül, melyek tisztázása elengedhetetlen. Ezért a következő időszakban várhatóan megjelenő módosítások/értelmezések tovább pontosíthatják a devizában történő adófizetés gyakorlati alkalmazásának módját.

A Moore Hungary adócsapata sokéves szakmai tapasztalattal és széleskörű adózási ismeretekkel rendelkezik, így teljeskörűen tudjuk támogatni Önöket az üzletmenetük során felmerülő adózási kérdésekben. Forduljanak hozzánk bizalommal!


 
A Moore Global
A több mint 110 évvel ezelőtt egy londoni irodából induló Moore Global ma a világ egyik vezető tanácsadó és könyvvizsgáló hálózata. A világ több mint 100 országában jelenlévő hálózat több mint 600 független irodával rendelkezik, munkatársainak száma meghaladja a 30 ezer főt. A csoport árbevétele a legutóbbi pénzügyi év során meghaladta a 3 milliárd dollárt.

A Moore Global szolgáltatásai 2021 márciusától a hazai piacon is közvetlenül elérhetőek. A Moore Hungary már induláskor is csaknem 100 fős szakértői csapatával a tanácsadási szolgáltatások teljes körét kínálja az üzleti, pénzügyi, adó- és számviteli tanácsadás, illetve a könyvvizsgálat területén.

Gyorsan változó világunkban a Moore stratégiai iránymutatással és praktikus tanácsokkal támogatja ügyfeleit a bonyolult szabályozói és változó piaci környezet, valamint iparági adottságok átlátásában és megértésében, ezen keresztül pedig a legjobb megoldások megtalálásában.


 
További információ
Kocziha Andrea
tel: +36 30 699 5173
e-mail:
andrea.kocziha@mooreglobal.hu