RÖVIDEN AZ EXTRAPROFIT ADÓKRÓL

RÖVIDEN AZ EXTRAPROFIT ADÓKRÓL

Ahogy bizonyára Önök is értesültek róla, a Kormány a pünkösdi hétvégén, Sopronban tartott kihelyezett ülésén elfogadta a korábban már bejelentett intézkedéseket, melyek részletes szabályait a 197/2022. (VI. 4.) Kormányrendelet tartalmazza. Az extraprofit adókról szóló rendelet a nyolc szektort érintő ágazati különadókon kívül egyéb adózási intézkedéseket (pl. cégautóadó, jövedéki adó) is tartalmaz. A következőkben röviden ismertetjük a változásokat, melyek túlnyomó része idén július 1-től lép hatályba.

Ágazati, szektorális különadók:

1. Bankszektor
A hitelintézeteket és a pénzügyi vállalkozásokat újabb különadó terheli majd, melyet a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti, előző évi nettó árbevételük után kell megfizetniük. Az adó mértéke 2022-ben 10%, míg 2023-ban 8%.

A különadón kívül ezen ágazatot terheli még a tranzakciós illetékkötelezettség kibővülése is. A rendelet szerint ugyanis az értékpapír-kereskedelmet (vásárlást) is illetékfizetési kötelezettség terheli majd, melynek mértéke vételenként 0,3%, de maximum 10 ezer forint. Kivétel szabályként illetékmentes lesz az ügylet, amennyiben a befektetési szolgáltatást a Magyar Államkincstár vagy a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény nyújtja.
A tranzakciós illeték körének kibővítése mellett, a már meglévő pénzügyi tranzakciós illeték maximuma a korábbi 6 ezer forintról 10 ezer forintra nő (mértéke továbbra is 0,3% marad). A rendelet a pénzügyi tranzakciós illetéket kiterjeszti a Magyarországon határon átnyúló szolgáltatást végző személyekre is, így az olyan pénzügyi közvetítő cégek is illetékfizetésre lesznek kötelezettek, mint a Revolut vagy a Transferwise.

2. Energiaszektor
Új adónemként bevezetésre kerül a kőolajtermék-előállító különadója, melynek alapja az Oroszországi Föderációból származó kőolajár és a világpiaci kőolajár különbözetének és a tárgyhónapban beszerzett, az Oroszországi Föderációból származó nyersolaj hordóban mért mennyiségének a szorzata. Az adó mértéke 25%.
Szintén a szektort terheli a megújuló energiatermékek előállítóira (KÁT, METÁR rendelet hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult) kivetett különadó, melynek részletszabályait a rendelet 3.§-a tartalmazza.
Átmenetileg, a 2022. valamint a 2023. adóévre vonatkozóan, az energiaellátók jövedelemadója (Robin Hood adó) alanyának minősül majd a feldolgozóipari gyártó is, vagyis kiterjesztésre kerül az adóalanyok köre a bioetanol gyártókra, a keményítő és keményítőtermék gyártókra, valamint a napraforgóolaj gyártókra is.
Jelentősen megnő továbbá a bányajáradék összege, illetve egyes esetekben változik a járadék kiszámításának módszertana is.

3. Biztosítási szektor
A 2022. július 1. és 2023. december 31. közötti időszakra bevezetésre kerül a sávos mértékű biztosítási pótadó. Ennek alapja magába foglalja a már jelenleg is létező biztosítási adó alapján (a nem-életbiztosításokból származó biztosítási díj) kívül az életbiztosításokból befolyó biztosítási díjat is, vagyis az adóztatandó biztosítási díjak köre kibővül. A pótadó mértéke biztosítás típusonként és évenként eltérő (1-14%).

4. Kiskereskedelmi szektor
Ezen ágazatra vonatkozóan egy hibrid megoldás született. 2022-re egy egyszeri, egyösszegű, a 2021-es év adójának 80%-ával megegyező pótadót kell fizetniük az érintett társaságoknak, míg 2023-ra a meglévő, sávos adókulcsok emelkednek meg. Az adómentes sáv változatlanul tartása mellett:
  • az 500 millió és 30 milliárd forint adóalap közötti rész esetén 0,1%-ról 0,15%-ra,
  • a 30 és 100 milliárd forint közötti összeg után a jelenlegi 0,4%-ról 1%-ra, míg
  • 100 milliárd forint felett 2,7%-ról 4%-ra nő az adókulcs.
5. Telekommunikációs szektor
A biztosítási, illetve kiskereskedelmi ágazathoz hasonlóan pótadót kell fizetnie a telekommunikációs szektornak is. A távközlési pótadó alapját – a bankszektort terhelő különadóhoz hasonlóan – a tárgyévi, a helyi adókról szóló törvény szerinti nettó árbevétel képezi. Az adó mértéke sávosan növekszik. Az 1 milliárd forint alatti összeg adómentes, az 1 és 50 milliárd forint közötti részt 1%, az 50 és 100 milliárd forint közötti részt 3%, míg a 100 milliárd forint feletti részt 7%-os pótadó terheli majd.

6. Gyógyszerszektor
A különadó a gyógyszerforgalmazókat (a gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultját, abban az esetben pedig, ha az belföldön forgalmazási tevékenységet nem végez, a forgalmazóval kötött és az állami adóhatóság által jóváhagyott megállapodás alapján a forgalmazót) terheli. Az adót a közfinanszírozásban részesülő, gyógyszertárban forgalmazott gyógyszer, tápszer után kell megfizetni, amelynek mértéke a 10 ezer forintot meg nem haladó termelői áras gyógyszerek esetén továbbra is 20% marad, míg a 10 ezer forintot meghaladó termelői áras gyógyszerek esetén 8%-kal, 28%-ra emelkedik.

7. Légitársaságok          
A légitársaságok hozzájárulásának megfizetésére a földi kiszolgálást végző gazdasági szervezet lesz kötelezett, a kiszolgált légi jármű belföldről induló utasainak száma alapján, ide nem értve a tranzit utasokat.
A hozzájárulás mértéke a végső úti céltól függően utasonként 3900, illetve 9750 forint. Az alacsonyabb mértékű hozzájárulással terhelt úti célokat a rendelet tételesen tartalmazza. Ide tartoznak többek között az Európai Unió országai, Norvégia, Svájc, Nagy-Britannia.

8. Reklámadó
A rendelet – a korábbi várakozásoktól eltérően – nem tartalmaz a reklámadóval kapcsolatos szabályokat. Ennek vélhetően az az oka, hogy a Kormány az adónemet csak 2023. január 1-től vezetné be újra.

Az egyéb intézkedések négy fő területet érintenek:
A 2022. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakra jelentősen, közel duplájára nő a fizetendő cégautóadó összege. A cégautóadó havi mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Az új adómértékek:
  A B C D
1. Teljesítmény (kW) "0"-"4" környezetvédelmi osztályjelzések esetén "6"-"10" környezetvédelmi osztályjelzések esetén "5","14"-"15" környezetvédelmi osztályjelzések esetén
2. 0-50 30 500 forint 16 000 forint 14 000 forint
3. 51-90 41 000 forint 20 000 forint 16 000 forint
4. 91-120 61 000 forint 41 000 forint 20 000 forint
5. 120 felett 81 000 forint 61 000 forint 41 000 forint
 
  1. Szintén 2022. július 1-től változik a népegészségügyi termékadó mértéke. A cukros üdítők esetén például az eddigi 15 forint/liter adóval ellentétben 23 forint lesz az adómérték, de nő a sós snack-ek (300 forint/kg adómértéke 390 forintra) és az ízesített sör után fizetendő adó (25 forint/literről 33 forint/literre) összege is. A részleteket a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
  2. A jövedéki adóról szóló törvény is módosul. A rendelet tételesen felsorolja az adóemeléssel érintett jövedéki termékek körét (energia, dohány, alkohol), valamint a 2022. július 1-től, illetve egyes esetekben a 2023. január 1-től alkalmazandó adómértéket is.
  3. Változnak az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó szabályok is. A módosítás következtében 2022. júliusától az egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher mértékét a hónap első napján érvényes minimálbérhez kötötten kell meghatározni.
A fenti összefoglalót áttekintő, tájékoztató jelleggel készítettük, nem tartalmazza a rendeletben szereplő részletszabályokat. Amennyiben valamely ágazati különadó, vagy egyéb változás kapcsán kérdésük merülne fel, kollégáink szívesen állnak rendelkezésükre.

 
A Moore Global
A több mint 110 évvel ezelőtt egy londoni irodából induló Moore Global ma a világ egyik vezető tanácsadó és könyvvizsgáló hálózata. A világ több mint 100 országában jelenlévő hálózat több mint 600 független irodával rendelkezik, munkatársainak száma meghaladja a 30 ezer főt. A csoport árbevétele a legutóbbi pénzügyi év során meghaladta a 3 milliárd dollárt.

A Moore Global szolgáltatásai 2021 márciusától a hazai piacon is közvetlenül elérhetőek. A Moore Hungary már induláskor is csaknem 100 fős szakértői csapatával a tanácsadási szolgáltatások teljes körét kínálja az üzleti, pénzügyi, adó- és számviteli tanácsadás, illetve a könyvvizsgálat területén.

Gyorsan változó világunkban a Moore stratégiai iránymutatással és praktikus tanácsokkal támogatja ügyfeleit a bonyolult szabályozói és változó piaci környezet, valamint iparági adottságok átlátásában és megértésében, ezen keresztül pedig a legjobb megoldások megtalálásában.


 
További információ
Kocziha Andrea
tel: +36 30 699 5173
e-mail:
andrea.kocziha@mooreglobal.hu