MEGSZŰNHET JÚLIUSTÓL A CSALÁDI KEDVEZMÉNY AZ ÉRETTSÉGIZETT GYERMEKEK UTÁN?

MEGSZŰNHET JÚLIUSTÓL A CSALÁDI KEDVEZMÉNY AZ ÉRETTSÉGIZETT GYERMEKEK UTÁN?

Tekintsük át, hogy milyen szempontok alapján kell megvizsgálni az érettségizett gyermekek utáni családi kedvezmény jogosultságot. Azoknak a munkavállalóknak, akiknek középiskolai végzős gyermekeik vannak, fontos tudniuk, hogy gyermekeik számára a tanév vége egyben a tanulói jogviszony végét is jelenti.

A tanulói jogviszony végével, a családi kedvezmény tekintetében, megszűnik a gyermek kedvezményezett eltartotti státusza, ezért szükségessé válik a szülők által korábban leadott adóelőleg nyilatkozat módosítása.

Hogy megértsük és tudjuk, miként kell a nyilatkozatot módosítani, a családi pótlék jogosultságot kell megnéznünk.

A családi kedvezmény ugyanis azon gyermekek után jár, akik után családi pótlék (törvényileg családi pótlék = iskoláztatási támogatás) is.

Fontos kiemelni, hogy a családi pótlékra való jogosultságot kell vizsgálni, nem pedig azt, hogy valójában a családi pótlék mely szülőnek a számlájára érkezik.

Tehát, iskolás gyerek után az alábbi esetben nyílik meg a jogosultság a családi pótlékra:
  • Tanköteles gyermekre tekintettel: Magyarországon a tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti.
  • Tankötelezettsége megszűnését követően azon gyermek után, aki köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben folytat tanulmányokat (középiskolában) mindaddig, míg eléri a huszadik (sajátos nevelési igényű gyermek esetén a huszonharmadik) életévében a tanév utolsó napját.
A leérettségizett gyermek esetében a tanév júniusban ér véget. Így július 1-től nem jár családi pótlék és egyben családi adókedvezmény sem.

Erről a változásról a kedvezmény igénybe vevőjének legkésőbb a júliusi bérszámfejtésig nyilatkoznia kell a munkáltatójánál.

A munkáltató felé leadott nyilatkozat-módosítás azért különösen fontos, mert a jogalap nélkül érvényesített családi kedvezmény miatt a szülőnek az év végén adó befizetési különbözete lesz, továbbá 12%-os különbözeti bírságra is számíthat.

Teendők lépésről lépésre:

Júliusban a munkáltató felé egy új „módosító” nyilatkozat leadása szükséges, amelyen fel kell tüntetni a középiskolai tanulmányit befejező gyermeket, illetve az „Eltartotti minőség” mezőt „0” (mint kedvezménybe nem számítható) jelöléssel kell kitölteni.

Hogy az érettségit, középiskolát befejezve a gyermekünk mely úton halad tovább, attól függően nyílhat meg a következő időszakra a családi pótlék, ezáltal a családi adókedvezmény jogosultság ismét.

Nézzük meg milyen esetek fordulhatnak elő:

I. Szeptembertől felsőfokú tanulmányokba kezd a gyermek

A felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek után nem jár családi pótlék és családi adókedvezmény sem. Egy gyermek esetében nincs lehetőség további családi kedvezmény érvényesítésére.

Ellenben, ha van a családban olyan kisebb gyermek, aki után még jogosult a szülő családi pótlékra, akkor az egyetemista, főiskolás beleszámít a gyermekszámba, növelve a havi érvényesíthető kedvezmény mértékét (kivéve, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, mert akkor egyáltalán nem lehet őt figyelembe venni). Ebben az esetben a júliusra leadott nyilatkozatot szeptemberben ismét módosítani szükséges.

Magánszemély teendője a munkáltatója felé:
  • Július hónapra módosító családi adókedvezmény nyilatkozat, amelyen az érintett gyermek eltartotti minőség kódja „0” lesz.
  • Szeptemberben újabb nyilatkozat leadása, amelyen a felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek eltartott minőségkódja „2” kód (a kisebb gyermek, kedvezményezett eltartott „1” kód jelöléssel).
Ez a nyilatkozat, mindenképp csak szeptember hónapra vonatkozó kezdettel adható le, még akkor is, ha a szülő már júliusban is arra számít, hogy gyermeke biztosan továbbtanul.

A felsőoktatásban továbbtanuló gyermek visszamenőleg júliusban és augusztusban is létszámba beszámíthatónak minősül, ami hatással van a kedvezmény mértékére.

Teendő adóbevalláskor:

A júliusi és augusztusi hónapokra járó kedvezmény különbözet visszaigényelhető a 2021. évi adóbevallásban.

Ezen hónapokra csak visszamenőleg lehet érvényesíteni a kedvezményt a képző intézmény által kiadott igazolás alapján, ezért ezt az igényt az adóbevallásban lehet legkorábban érvényesíteni, így a munkáltató felé ezen időszakról már nem lehet nyilatkozatot tenni.


II. Szeptembertől középiskolában tanul tovább a gyermek

Azok a középiskolát végzők, akik a nyári szünetet követően ismét közoktatási intézmény nappali tagozatán folytatnak tanulmányokat, (pl.: érettségi birtokában szakmai képzés) ismét jogosultságot biztosítanak az iskoláztatási támogatásra vagy másnéven családi pótlékra annak a tanévnek a végéig, amelyben betöltik a huszadik (sajátos nevelési igényű gyermek esetén a huszonharmadik) életévüket. A családi kedvezmény igényt ebben az esetben szeptemberben újból be kell nyújtani a foglalkoztatóhoz. Illetve július és augusztus hónapokra visszamenőleg is érvényesíthető lesz az év végi adóbevallás elkészítésekor a kedvezmény.

Magánszemély teendője a munkáltatója felé:
  • Július hónapra módosított családi adókedvezmény nyilatkozat, amelyen az érintett gyermek eltartotti minőség kódja „0” lesz.
  • Szeptember hónapra újabb módosított nyilatkozat kitöltése szükséges, amelyen az érintett gyermek eltartotti minőség kódja „1” lesz. (kedvezményezett eltartott)
Teendő a Családtámogatási kifizető felé:

Szeptembertől a családi pótlékot ismételten igényelni kell, mert az nem jár automatikusan. Az igényléshez iskolalátogatási igazolás csatolása szükséges.

Teendő adóbevalláskor:

Az adóbevallásnál a nyári két hónapra visszamenőleg igényelhető adókedvezmény a következő év május 20-ig. A tervezetben a július és augusztus hónapok nem fognak automatikusan megjelenni, így azoknál a jogosultságot felül kell írnia a magánszemélynek.


III. Nem tanul tovább a gyermek

Amennyiben a középiskolát elvégzett gyermek tovább nem folytat tanulmányokat, úgy júliustól családi pótlékra és a családi adókedvezményre utána a szülő már nem lesz jogosult.

Magánszemély teendője a munkáltatója felé:

Július hónapra módosított, családi adókedvezmény nyilatkozat, amelyen az érintett gyermek eltartotti minőség kódja „0” lesz.

Bár a tanulói jogviszonya a gyermeknek megszűnik június hónapban, a középiskolában kiadott diákigazolvány október 31-éig érvényes. Ezáltal az egészségügyi szolgáltatási jogosultság október 31-től számított további 45 napig rendezettnek számít.

Amennyiben a 45. nap után sem tanulói, sem biztosítotti jogviszonya (munkaviszony) nem áll fenn, december 16-ától egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, hogy egészségügyi ellátásra legyen jogosult. A NAV automatikusan írja elő a fizetési kötelezettséget és erről tájékoztatja a fiatalt.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a magánszemély helyett más személy is megfizetheti, ehhez azonban a NAV jóváhagyása szükséges.

További információk az egészségügyi szolgáltatási járulékról elérhetőek a NEAK honlapján: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés (gov.hu)


Készítette: Lukács Melinda